FAQs Complain Problems

बित्तिय र सद्भाबपुर्ण सहयोगको लागी श्री तेजलाल शर्मालाई हार्दीक धन्यबाद

महामारीको जटिल घडिमा यसको नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न बित्तिय र सद्भाबपुर्ण सहयोग गर्नुहुने श्री तेजलाल शर्मालाई यस राजापुर नगरपालिकाको तर्फ बाट हार्दीक धन्यबाद ज्ञापन गर्दछौ ।

- नगर प्रमुख