कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
श्याम कुमार शर्मा खरिदार प्रशासन शाखा pudelshyam25@gmail.com 9806271062
रमेश कुमार भण्डारी इन्जिनियर Engineer gudguy.rb@gmail.com +9779849215214
रमेश कुमार चौधरी खरिदार Planning Section 9848064992
बिष्णु प्रसाद चौधरी खरिदार राजश्व bishnuc04@gmail.com 9848170019
खेम राम चौधरी सव.इन्जिनियर 9848113926
कृपा राम थारु सव.इन्जिनियर 9848253608
हरि प्रसाद रिजाल अमिन 9858060777
मंगतु थारु खरिदार 9848066659
खुशि राम थारु सूचना अधिकारी information section chaudharykhushi48@yahoo.com 9848170581
Account लेखा अधिकृत Account bakhatshahi1989@gmail.com 9858044761