कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
श्याम कुमार शर्मा खरिदार 9806271062
रमेश भण्डारी इन्जिनियर
रमेश कुमार चौधरी खरिदार Planning Section 9848064992
बिष्णु प्रसाद चौधरी खरिदार 9848170019
खेम राम चौधरी सव.इन्जिनियर 9848113926
कृपा राम थारु सव.इन्जिनियर 9848253608
हरि प्रसाद रिजाल अमिन 9858060777
मंगतु थारु खरिदार 9848066659
राज कुमार चौधरी सूचना अधिकारी information section rkchaudhary110@gmail.com 9848147471