कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
तुलसी अाचार्य वडा सचिव 9843464201
राज कुमार पाैडेल वडा सचिव 9868207142
नगेन्द्र प्रकास ढकाल वडा सचिव 9858021422
राज कुमार पाैडेल वडा सचिव 9868207142
राज कुमार पाैडेल वडा सचिव 9868207142
उनेश थारु वडा सचिव 9814598428
उनेश थारु वडा सचिव वडा सचिव 9814598428
खुशी राम थारु सूचना अधिकारी ito.rajapurmun@gmail.com ९८४८१७०५८१
पुर्ण बहादुर चाैधरी लेखापाल लेखा chaudharypurna016@gmail.com 9848012247
बसन्त राज अधिकारी प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत thakurrajadhikari@gmail.com ९८५८०६९१११
Account लेखा अधिकृत Account bakhatshahi1989@gmail.com 9858044761
हरि प्रसाद रिजाल अमिन 9858060777
कृपा राम थारु सव.इन्जिनियर 9848253608
खेम राम चौधरी सव.इन्जिनियर 9848113926
बिष्णु प्रसाद चौधरी खरिदार राजश्व bishnuc04@gmail.com 9848170019
रमेश कुमार भण्डारी इन्जिनियर Engineer gudguy.rb@gmail.com +9779849215214
श्याम कुमार शर्मा खरिदार प्रशासन शाखा pudelshyam25@gmail.com 9806271062