FAQs Complain Problems

News and Notices

स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम

यस राजापुर नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहहरु (स्थानीय तहका) ले यस सूचनामा स‌लग्न भएकाे कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम भरी यथासिघ्र यस नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा बुझाउनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

 

Pages