FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सब-इन्जिनियर करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना !

मिति २०७८।१०।१३ गते शोधपत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सव-इन्जिनियर करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचनामा दरखास्त दिने अन्तिम मिति २०७८।१०।१९ हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले उक्त सूचना सच्याईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

Pages